Behöver jag älska alla?

Behöver jag älska alla?

Det är lätt att döma och sätta stämpel på någon. Kanske han eller hon är annorlunda, kanske utmärker han eller hon sig. Kanske är det något som väcker min egen rädsla, kanske något som inte passar in i just mina glasögon just här och nu. Det fiffiga och härliga med allt är att jag behöver [...]